• VYHĽADAŤ
dolný priepust DPXS
dolný priepust DPXS
  • KONTAKT
Ing. Július Alexy
Na Vinohrady 21
911 05 Trenčín
Slovensko
IČO: 11749067
DIČ: 1020309224
Telefónny kontakt
+421 944 007446
Email
alexy@alexy-tn.eu
Bankové spojenie
FIO banka
2000922290/2010
  • Registrácia nového uživateľ
Prihlasovacie údaje
Prihlasovacie meno
Heslo
Heslo znovu
Fakturačná adresa
Firma
Meno a priezvisko
Ulica, č.
Mesto
PSČ
Telefón
Email
IČO
DIČ(nepl) IČ DPH(pl)
Dodacia adresa Vyplňte len v prípade, že se líši od adresy fakturačnej
Firma
Meno a priezvisko
Ulica, č.
Mesto
PSČ
Telefón
  • PRIHLÁSENIE
LOGIN
HESLO
Prihlásiť
Registrácia
Zabudnuté heslo